Publicita

Projekt Prádelna Mydlinka – průmyslová prádelna Podivín, reg.č.: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003588.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem projektu je vybudování Prádelny Mydlinka, provozované dle principů soc. podnikání. V rámci projektu bude:

  • pořízen a zrekonstruován objekt bývalé prodejny potravin v Podivíně,
  • nakoupeno a nainstalováno potřebné technické a technologické vybavení,
  • vytvořeno 12 nových prac. míst (8 úvazků) pro zajištění této služby, z toho min. 5 úvazků (cca 62,5 %) pro OZP nebo dlouhodobě nezaměstnané,
  • zajištěno, aby tržby za poskytování této služby tvořily min. 30 % z celkových příjmů firmy.